Avansert automatisering hos Bisnode

By 17. oktober 2018Artikkel

I prosjektet for Bisnode har vi brukt Blue Prism til å orkestrere en ganske enkel prosessflyt, men beslutningsmodellene i prosessen er kompliserte med et 20-talls ulike prediksjonsmodeller, hvor vi både bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å tolke ustrukturert tekst (ord, ordkombinasjoner, setninger, avsnittslengde) og tall. Vi tar utgangspunkt i én låst billedfil, og klarer å lese og tolke innholdet inn i en strukturert, digital tabell. Her er det matematikk, statistikk og språkmodeller på høyt nivå.

Les hele mer om vårt arbeide her

Kilde bilde: Bisnode