Praktiske løsninger
for store endringer

DIGITAL DISRUPSJON

Det er viktig å forstå hvilke muligheter og trusler endringer og disrupsjon medfører. Derfor tester og sammenligner vi alle teknologiene innenfor både effektivisering og kundeopplevelser. Vi jobber blant annet med ulike teknologier for maskinlæring, kunstig intelligens, språkmodeller og personifisering.

INNOVASJON OG UTVIKLING

Endret kundeadferd og økt konkurranse stiller store krav til endringer av forretningsmodeller og praksis. Sammen de andre selskapene i Xlent Consulting Group Norge, har vi dokumentert erfaring med å levere omfattende utviklingsprosjekter for ledende selskaper innenfor bl.a. bank, forsikring, eiendom og telekom. Eksempel på prosjekter er digitale plattformer for økosystemer, innsiktsbaserte integrasjonsplattformer for bedre kundeopplevelser og modernisering av IT-plattformer.

DIGITALISERING I PRAKSIS

Vi har flere års erfaring med utvikling og implementering av prosessautomatisering, også kalt RPA (Robotic Process Automation). Gjennom dette tilrettelegger vi for bedre ressursutnyttelse slik at menneskene kan fokusere på de mest spennende og verdiskapende arbeidsoppgavene, mens roboter kan utføre store volum med repetitive og regelstyrte oppgaver. Løsningene fungerer både i operasjonell drift og i kundefront. I tillegg implementerer vi teknologier innenfor maskinlæring og kunstig intelligens for å hjelpe virksomheter med å finne nye og bedre måter å arbeide på. Vi utvikler også løsninger for datafangst på alle nivåer og verktøy for visning i sanntid.

KUNDEOPPLEVELSE

Kundenes forventninger til produkter, løsninger, service og gode kundeopplevelser på tvers av kanaler er høyere enn noen gang. Ved bruk av store data og moderne innsiktsverktøy analyserer vi dagens- og predikerer morgendagens brukeratferd og kundereiser. På den måten kan vi utvikle god vekststrategi, utvikle og revitalisere retning og bærende ideer og designe tilpassende løsninger for tradisjonelle og digitale møteplasser. Vi driver også kontinuerlig overvåkning av markeder og bransjer, slik at vi kan foreslå aktiviteter for videre utvikling og forbedring.