Praktiske løsninger
for store endringer

DISRUPSJON

Det er viktig å forstå hvilke muligheter og trusler disruptive teknologier medfører. Derfor tester og sammenligner vi alle teknologiene innenfor både effektivisering av hele virksomheter og utvikling av digitale kundereiser. De siste årene har vi jobbet intensivt med ulike teknologier for prosessautomatisering, maskinlæring, kunstig intelligens og chatboter.

OPERASJONELL DRIFT

Endret kundeadferd og økt konkurranse stiller strenge krav til endring av eksisterende forretningsmodeller og praksis. Vi har dokumentert erfaring med å levere omstillings- og utviklingsprosjekter for ledende selskaper blant annet innenfor media, bank, forsikring, eiendom og telekom.  Eksempler på prosjekter er kostnadsoptimalisering, verdikjede-design, styringsmodeller og organisasjonsstruktur.

DIGITALISERING I PRAKSIS

Vi har flere års erfaring med utvikling og implementering av prosessautomatisering, også kalt RPA (Robotic Process Automation). Gjennom dette tilrettelegger vi for bedre ressursutnyttelse slik at menneskene kan fokusere på de mest spennende og verdiskapende arbeidsoppgavene, mens roboter kan utføre store volum med repetitive og regelstyrte oppgaver. Løsningene fungerer både i operasjonell drift og i kundefront. I tillegg implementerer vi teknologier innenfor maskinlæring og kunstig intelligens for å hjelpe virksomheter med å finne nye og bedre måter å arbeide på. Vi utvikler også løsninger for datafangst på alle nivåer og verktøy for visning i sanntid.

KUNDEOPPLEVELSE

Kundenes forventninger til produkter, løsninger, service og gode kundeopplevelser på tvers av kanaler er høyere enn noen gang. Ved bruk av store data og moderne innsiktsverktøy analyserer vi dagens- og predikerer morgendagens brukeratferd og kundereiser. På den måten kan vi utvikle god vekststrategi og designe tilpassende løsninger for tradisjonelle og digitale møteplasser. Vi driver også kontinuerlig overvåkning av markeder og bransjer, slik at vi kan foreslå aktiviteter for videre utvikling og forbedring.