Ansatte står rundt et bord og diskuterer
Ansatte står rundt et bord og diskuterer

Ny teknologi og samfunnsendringer gir helt nye muligheter for selskaper til å øke sin konkurransekraft. I Differ jobber vi - strateger, analytikere og teknologer - sammen med kundene våre for å identifisere og utnytte disse mulighetene.

For oss er alle kunder og prosjekter unike og viktige. Dette løser vi med velprøvde verktøy og metoder basert på dokumenterte resultater.

Tjenester

I Differ jobber vi for at våre kunder skal øke sin konkurransekraft gjennom faktabasert forretningsutvikling. Dette kan oppsummeres i fem hovedområder:

Image

Bedre omdømme og mer lønnsomme kunder

Et godt omdømme og god kundelønnsomhet oppnås gjennom å gi gode kundeopplevelser. I Differ kaller vi det sterkt kundelederskap. Vi har godt utprøvde prosesser og metoder for å utvikle et slikt kundelederskap. Arbeidet er alltid fundamentert i fakta tilknyttet kundereisen, slik at man raskt kan definere de riktige forbedringstiltakene. Vi er opptatt av at forbedringstiltak blir gjennomført og har derfor metodikk som bidrar til operasjonalisering gjennom eksisterende lederskap og struktur.

Image

Strategi og forretningsutvikling

Å ha en tydelig strategi og retning er avgjørende for å kunne styrke konkurransekraften og holde et høyt tempo i forretningsutviklingen. I Differ jobber vi med strategiutvikling med utgangspunkt i fakta og innsikt. Prosessene og metodene er praktiske og lett forståelig for alle. Vi er opptatt av at strategier utvikles basert på felles forståelse slik at beslutninger blir tydelige for både ledere og medarbeidere.

Image

Analyse og utnyttelse av store datamengder

Hos de fleste virksomheter er det utfordrende å utnytte den stadig økende datamengden i forretningsutviklingen. I Differ har vi et forretningsmessig og praktisk syn på anvendelse av data. Uansett om det gjelder BI-løsninger, forbedring av kundeopplevelser eller utvikling av nye tjenester. Våre analytikere har derfor en god kombinasjon av teknologisk-, analytisk- og forretningsmessig kompetanse.

Image

Digitale plattformer og økosystemer

I arbeidet med å styrke konkurransekraften har digitale plattformer en avgjørende rolle. Digitale plattformer bidrar til økt fleksibilitet og tempo i forretningsutviklingen. I Differ utvikler vi digitale plattformer som fundament for virksomhetens utvikling innenfor områder som nye økosystemer, innovasjon, effektivitet, kundeopplevelser og lønnsomhet.

Image

Digitalisering av forretningsprosesser

Digitalisering og automatisering av forretningsprosesser er en viktig faktor for å styrke konkurransekraften. I Differ har vi lang erfaring med å digitalisere og automatisere ulike typer forretningsprosesser for virksomheter. Effekten er økt arbeidskapasitet, bedre kundeopplevelser, økt lønnsomhet og mer fornøyde medarbeidere. Differ var ett av de første konsulentselskapene som startet med digitalisering og automatisering gjennom Robot Process Automation (RPA) i Norden.

Mennesker som sitter ved et bord og snakker

Jobb med oss

I Differ er vi alltid ute etter de flinkeste menneskene, innenfor et bredt spekter av fagområder. Vi er en ung og ambisiøs gjeng, med et aktivt sosialt miljø. Som et lite konsulenthus kan vi love spennende utfordringer for alle våre ansatte.

La oss ta en prat
Gjensidige logo
OBOS logo
TV2 logo
Nortura logo
Privatmegleren logo
Santander logo
Tryg logo
Nordic Choice Hotels
HELP logo
DNB logo

Vi er stolte av:

Ikon av en lyspære

At flere av Norges og Nordens største merkevarer som Gjensidige, OBOS, TV2, Nortura, PrivatMegleren, Santander, Tryg, Nordic Choice Hotels, HELP Forsikring og DNB, velger å jobbe med oss.

At våre ansatte har en kompetanse og gjennomføringsevne som er unik.

Ikon av en graf som stiger

At vi har lykkes i å utvikle en kultur som er dynamisk og fylt av folk som brenner etter å levere det beste.

At våre kunder opplever oss som et selskap de virkelig kan stole på og gir oss svært høy kundetilfredshetsscore.

Ikon av en hengelås

At våre kunder opplever å få løst sine utfordringer gjennom gode løsningsforslag og med høy kvalitet i gjennomføringen.

Ikon av en hånd med et frø som spirer

At våre kunder opplever oss som hurtige og at vår tilnærming er nær og praktisk fremfor for omstendelig og teoretisk.

Ikon av en robot

At våre kunder mener vi tilbyr en unik bredde av tjenester innenfor forretningsrådgivning, teknologi og innovasjon.

Å være det mest kompetente miljøet i Norge innen automatisering og effektivisering ved hjelp av Robotic Process Automation.

Møt familien

Sjakkbrikker på et sjakkbrett
Differ strategy company logo

Øker kunders konkurransekraft gjennom faktabasert forretningsutvikling og effektivserte forretningsprosesser

Differ Advisory company logo

Eksperter på rådgivning innen strategi, M&A og effektivisering: www.differadvisory.com

AntiDiffer logo

Håndplukkede strateger, designere og teknologer med fokus på å bygge optimale kundeopplevelser: www.antidiffer.no

Xlent logo

Erfarne systemutviklere og spesialister innen ehandel og digital strategi: www.xlent.no